Fittings

اتصالات ابزاردقیق و پرفشار PAP ، تحت  استاندارد ASTM-F 1387(2012) هر ساله تست می گردند . این type test  بر روی قطعه ای گرفته می شود که به صورت اتفاقی از خط تولید انتخاب می گردد و بر روی قطعه موارد زیر صورت می پذیرد.

A / B / C / D / E

مشتریان و شرکای تجاری

0/5 (0 نظر)